Zobacz też


Rocznik Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – tom 2

 


Opis

Drugi tom „Rocznika Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie”. Zawiera 15 bogato ilustrowanych artykułów poruszających zróżnicowaną tematykę z zakresu archeologii, historii, historii sztuki oraz muzealnictwa i konserwacji zabytków. Obejmuje refleksją zagadnienia wczesnośredniowiecznego Gniezna oraz Wielkopolski
____________________________
Ilość stron: 404
Wymiar: 170 x 240mm
Okładka: miękka
ISBN: 2450–6362
____________________________
redaktor naczelny wydawnictw muzealnych MPPP w Gnieźnie: dr Michał Bogacki
redaktor naczelny tomu: Tomasz Sawicki
sekretarz redakcji: Dariusz Stryniak
redakcja wydawnicza: Dariusz Stryniak
____________________________
Spis treści                            
I STUDIA i MATERIAŁY
s. 6-25 Łukasz Kaczmarek Ślady kultury łużyckiej i kultury pomorskiej na Górze Lecha w Gnieźnie. Wstęp do problematyki badawczej
s. 26-67 Łukasz Kaczmarek Cmentarzysko kultury pomorskiej w miejscowości Świątniki Wielkie, gm. Mieleszyn, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, stanowisko nr 1 46Gerard Labuda Gniezno stolicą wczesnopiastowskiego państwa polskiego
s. 68-131 Tomasz Janiak Romańska posadzka ceramiczna w katedrze gnieźnieńskiej (wybrane zagadnienia)
s. 132-169 Robert Prawniczak Wczesnośredniowieczna osada na Zajezierzu w Gnieźnie (stanowisko nr 40)
s. 170-235 Tomasz Sawicki Średniowieczne i nowożytne przybory do gier z Gniezna
s. 236-247 Jerzy Łojko, Paulina Łojko-Wojtyniak Powiat gnieźnieński w świetle wykazów obciążeń fiskalnych. Sieć parafialna i sieć miejska (druga połowa XVI – schyłek XVIII w.)
s. 248-273 Adam Bąkowski Opowieść Anonima zwanego Gallem o prapoczątkach rodu Piastów. Zarys badań historiograficznych od Joachima Lelewela do roku 1918
s. 274-295 Jacek Adamiec, Tomasz Małysa, Tomasz Skupień Opracowanie wyników geofizycznych badań elektrooporowych i georadarowych wykonanych przy kościele pw. św. Jerzego na terenie Góry Lecha w Gnieźnie
II DZIAŁALNOŚĆ MUZEUM
s. 296-313 Lidia Piotrowska-Cześnik Rycerze, giermkowie i konie – kolejna wyprawa w wiek XV. Kontynuacja konserwacji kafli gotyckich ze zbiorów Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (lata 2016–2017)
s. 314-349 Waldemar Szczucki Dwa browary przy jednej ulicy
s. 350-357 Marta Karalus-Kuszczak Wystawa „Gnieźnieńskie browary” z cyklu Kolekcjonerzy w Muzeum
s. 358-377 Magda Robaszkiewicz „Wystawa zabawek”, czyli archeologia dzieciństwa dla każdego
s. 378-287 Aleksandra Dudczak Nowa historia – Muzeum w social media
s. 388 Michał Bogacki, Magdalena Młynek-Fajfer Działalność Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie w 2016 roku
____________________________
Zamów publikację: t: 61 426 46 41 w. 210 | e: sklep@muzeumgniezno.pl

Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia
____________________________
Zapoznaj się z całym cyklem!
Rocznik Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – tom 4
Rocznik Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – tom 3
Rocznik Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – tom 1Cena
40,00