Zobacz też


Rocznik Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – tom 1

 


Opis

Pierwszy tom „Rocznika Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie”. Zawiera bogato ilustrowane artykuły poruszające zróżnicowaną tematykę z zakresu archeologii, historii, historii sztuki oraz muzealnictwa i konserwacji zabytków. Obejmuje refleksją zagadnienia wczesnośredniowiecznego Gniezna oraz Wielkopolski
____________________________
Ilość stron: 404
Wymiar: 170×240 mm
Okładka: miękka
ISSN: 2450–6362
____________________________
redaktor naczelny wydawnictw muzealnych MPPPG: Michał Bogacki
redaktor naczelny tomu: Tomasz Sawicki
redakcja wydawnicza: Dariusz Stryniak
____________________________
Spis treści
s. 4-9 Tomasz Sawicki Przedmowa
I STUDIA I MATERIAŁY
s. 10-51 Tomasz Janiak Zagadnienie architektury przedromańskiej w Gnieźnie w świetle najnowszych badań
s. 52-65 Anna Wrzesińska Opracowanie antropologiczne szkieletu z grobowca odkrytego przy północnej ścianie katedry gnieźnieńskiej
s. 66-93 Joanna Sawicka Pozostałości wczesnośredniowiecznego warsztatu szkliwiącego płytki posadzkowe z Góry Lecha w Gnieźnie
s. 94-135 Katarzyna Podczaska Przedstawienia świętych w sztuce romańskiej metropolii gnieźnieńskiej (charakterystyka wstępna)
s. 136-211 Monika Purol-Wierzbicka Wczesnośredniowieczne wyroby ze skóry z Góry Lecha w Gnieźnie
s. 212-259 Łukasz Kaczmarek Osadnictwo wczesnośredniowieczne i starożytne na stanowisku nr 6 w miejscowości Polska Wieś, gm. Kłecko, pow. gnieźnieński
s. 260-277 Kamilla Waszczuk Ekspertyza osteologiczna szczątków zwierzęcych z wczesnośredniowiecznej osady w Polskiej Wsi, stan. 6, gm. Kłecko, pow. gnieźnieński
s. 278-113 Aleksander Holas Gotycka katedra gnieźnieńska
s. 314-339 Witold Krysiński Średniowieczne i nowożytne pomosty oraz umocnienia brzegowe dawnego Jeziora Świętego w Gnieźnie
II DZIAŁALNOŚĆ MUZEUM
s. 340-355 Janisław Osięgłowski Zanim powstało Muzeum
s. 356-375 Lidia Piotrowska-Cześnik Gnieźnieńska wyprawa w wiek XV. Konserwacja i rekonstrukcja gotyckich kafli piecowych ze zbiorów Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
s. 376-287 Michał Bogacki Misja i wizja Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie w kontekście nowej muzeologii
s. 388 Michał Bogacki, Magdalena Młynek-Fajfer Działalność Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie w 2015 roku
____________________________
Zamów publikację: t: 61 426 46 41 w. 210 | e: sklep@muzeumgniezno.pl

Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia
____________________________
Zapoznaj się z całym cyklem!
Rocznik Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – tom 4
Rocznik Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – tom 3
Rocznik Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – tom 2Cena
40,00