Zobacz też


Wikingowie w Polsce? Zabytki skandynawskie z ziem polskich

 


Opis

Wydany przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie we współpracy z wydawnictwem Triglav katalogów zabytków „wikińskich”, odnalezionych na ziemiach polskich. Stanowi on kompletne źródło wiedzy na temat obecności skandynawskiej w domenie wczesnopiastowskiej. Bogaty jest o aktualny stan badań podejmowanym zagadnieniem oraz liczne ilustracje, przedstawiające zabytki przypisywane Skandynawom.
____________________________
Ilość stron: 400
Wymiar: 205 x 290mm
Okładka: miękka
ISBN: 978-83-61391-22-7
Seria: Collectio Cathalogorum Gnesnensium, t. 1
____________________________
Redakcja naukowa: Michał Bogacki, Andrzej Janowski, Łukasz Kaczmarek
Redaktorzy serii: Michał Bogacki, Łukasz Kaczmarek
Redakcja wydawnicza: Dariusz Stryniak

współwydawca: Wydawnictwo „Triglav”, Szczecin
____________________________
Spis treści:
I Wprowadzenie:
s. 7-10 Michał Bogacki, Łukasz Kaczmarek, Wstęp do serii
s. 11-18 Michał Bogacki, Andrzej Janowski, Łukasz Kaczmarek, Słowo wstępu do tomu
s. 19-30 Michał Bogacki, Andrzej Janowski, Wystawa „Wikingowie w Polsce? Zabytki skandynawskie z ziem polskich”
II Artykuły:
s. 31-72 Jerzy Sikora, Skandynawowie a ziemie polskie w badaniach archeologicznych
s. 73-82 Remigiusz Gogosz, Kilka uwag nad metodyką badań z punktu widzenia historyka
s. 83-98 Grzegorz Kiarszys, Gdy archeolog pyta o etnos…
s. 99-112 Dariusz Andrzej Sikorski, Obecność Skandynawów w Polsce w okresie wczesnopiastowskim w świetle źródeł pisanych
s. 113-126 Jakub Morawiec, Obraz Słowian w średniowiecznej literaturze skandynawskiej
s. 127-144 Przemysław Urbańczyk, Archeologiczne świadectwa obecności „Skandynawów” w państwie Bolesława Chrobrego
s. 145-154 Marek Franciszek Jagodziński, Truso — jak bardzo skandynawskie?
s. 155- 264 Leszek Gardeła, Czy w Polsce są groby wikingów? Skandynawskie praktyki pogrzebowe na ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu
s. 265-278 Paweł Kucypera, Broń „wikingów” w Polsce
s. 279-375 Katalog zabytków
s. 375 Bibliografia
____________________________
Zamów publikację: t: 61 426 46 41 w. 210 | e: sklep@muzeumgniezno.pl

Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowieniaCena
79,90