Zobacz też


Muzeum XXI wieku. Teoria i praxis

 


Opis

Katalog powstały przy okazji sesji naukowej organizowanej przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie między 25-27 listopada 2009. Książka porusza zagadnienia dotyczące specyfiki działań muzealnych XXI wieku i ich praktycznego podejmowania.
__________________________
Ilość stron: 360
Wymiar: 205 × 285 mm
Okładka: miękka
ISBN: 978–83–61391–28-9
__________________________
Redakcja naukowa katalogu: Elżbieta Kowalska
Projekt graficzny i redakcja techniczna: Dariusz Stryniak
Korekta: Jolanta Rolewska
Fotografie: Jerzy Andrzejewski
__________________________
Spis Treści
s. 5-6 Przedmowa (Gerard Radecki)
s. 7-8 Przedmowa (Andrzej Tomaszewski)
s. 9-11 Andrzej Rottermund w hołdzie prof. Krzysztofowi Pomianowi
s. 12-18 Bożena Steinborn Publikacje Profesora Krzysztofa Pomniana w zakresie muzealnictwa
s. 19-20 Wokół pytania o tożsamość
s. 21- 28 Wojciech Suchocki Elegia na odejście?
s. 29-35 Dorota Folga- Januszewska Muzeologia neuronalna
s. 36-48 Jaromir Jedliński Przemieszczenia. Uwagi wokół rozbudowy Muzeum Sztuki w Łodzi
s. 49-63 Janusz Byszewski Muzeum jako „rzeźba społeczna”
s. 64-70 Regina Dmowska Utrata tożsamości dla nowoczesności. Kilka uwag muzealnego gościa i pracownika na temat wypełniania podstawowych zadań muzeów
s. 71-77 Kamil Zeidler O roli znaczenia etyki muzealnej
s. 78-84 Wobec zadań
s. 85-86 Andrzej Rataj Muzeum, Problem tożsamości-refleksje
s. 87-93 Grażyna Hałasa.  Muzeum jako placówka badawcza. Krytyczna refleksja nad zbiorem i projekty wystawiennicze
s. 94-101 Ewa Święcka Konserwator w polskim muzeum XXI wieku. Zadania i perspektywy 
s. 102-109 Małgorzata Ludwisiak Muzeum Sztuki w Łodzi jako obszar dialogu. Przykłady praktyk
s. 110-119 Urszula Siekacz Niematerialne dziedzictwo- teoria, dokumentacja, zachowanie
s. 120- 125 Katarzyna Barańska „Muzeum? Nie!” O prawdziwości muzealnych kolekcji i ich kulturotwórczej roli
s. 126-134 Pola i sposoby działań
s. 135-136 Grażyna Gajewska Niewidzialne Miasto- przypadek Gniezna
s. 137-142 Katarzyna Nowak Od centrum do Muzeum. Kilka refleksji na temat Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Monggha po 15 latach działalności
s. 143- 148 Artur Kamczycki  Znaczenie pustki w przestrzeni muzealnej. Przykład Muzeum Libeskinda w Berlinie
s. 149-158 Magdalena Maciudzińska Przestrzeń dla sztuki prymitywnej Muzeum Quai Branly Jeana Nouvela
s. 165-172 Lucjan Buchalik, Katarzyna Podyma Muzeum Yatenga- spotkanie kultur świata
Budowa innowacyjnego kompleksu muzealnego w Żorach
s. 173-174 Edukacja Muzealna
s. 175-181 Marcin Szląg Edukacja głupcze! Zadania Muzeum na początku XXI wieku
s. 182-186 Piotr Górajec Raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce
s. 182-193 Maria Parczewska Partycypacja-czyli sztuka spotkania
s. 194-199 Maria Zielińska Królewski Wilanów i świat starożytnych bogów
s. 200-207 Dorota Gorzelany „Przeszłość -przyszłości”? Rola galerii sztuki starożytnej Muzeum Narodowego w Krakowie w kształtowaniu wiedzy o antykach
s. 208-217 Paulina Szeląg Od upowszechniania do edukacji? O historii edukacji w Muzeum Narodowym w Poznaniu
s. 218-238 Janusz Barański Muzeum Etnograficzne XXI wieku
s. 239 Doświadczenia
s. 240-246 Stanisław Pasiciel  Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie Idea i jej urzeczywistnienie
s. 247-254 Agnieszka Mączyńska „Jak cię, widzą tak cię piszą”. Wizerunek Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w przeciągu 150. lat istnienia
s. 260-270 Joanna Minksztyn „Historia niełatwa”. Zbiory Muzeum Etnograficznego w Poznaniu
s. 271-277 Aneta Skibińska Przyszłość niełatwa. Misja Muzeum Etnograficznego w Poznaniu
s. 278-285 Kamila Kłudkiewicz Między sferą prywatną a publiczną. Architektura i ekspozycja w świetle dzisiejszych badań i potrzeb na przykładzie Gołuchowa i Galerii Rogalinskiej
s. 293 Projekty
s. 294-301 Michał F. Woźniak Muzeum na Wyspie. Projekt rewitalizacji Wyspy Młyńskiej dla Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy i inne zamierzenia
s. 302-311 Maria Dyrka Realizowany projekt Ośrodka Kultury Morskiej- Muzeum XXI w.?
s. 312-314 Wobec wyzwań
s. 315-321 Duška Slekulić Ćiković Why we  need a new model of contemporary art. Acquisition?
s. 322-230 Katarzyna Jagodzińska Architektura poprzemysłowa w służbie instytucji sztuki współczesnej
s. 331-339 Piotr Czyż, Marcin Romeyko-Hurko, Cezary Mazurek, Marcin Werla dMuseion: Od bazy danych do muzeum cyfrowego
s. 340 350 Robert Kotowski, Roman Batko Uzyskać zachwyt widza- nowoczesne metody zarządzania Muzeum
s. 351 Klaudiusz Święcicki „Historia mówiona” Jako świadectwo minionej rzeczywistości. Problemy archiwizacji i ekspozycji w Muzeum
____________________________
Zamów publikację: t: 61 426 46 41 w. 210 | e: sklep@muzeumgniezno.pl

Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowieniaCena
24,00