Zobacz też


Wyniki analiz specjalistycznych materiałów wczesnośredniowiecznych

 


Opis

Praca pod redakcją Michała Kary wydawana przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, przedstawiająca wyniki analiz archeologiczno-przyrodniczych, materiałów wczesnośredniowiecznych pozyskanych w trakcie badań wykopaliskowych w Gnieźnie na terenie Góry Lecha. Pozycja zawiera wyniki analiz interdyscyplinarnych, w zakresie badań nad gospodarką i użytkowaniem zwierząt – archeozoologia, gospodarką rolniczą oraz środowiskiem roślinnym odkrytym na Wzgórzu Lecha.
____________________________
Ilość stron: 266
Wymiar: B5
Okładka: miękka
ISBN: 978-83-61391-52-4
____________________________
redakcja: Michał Kara
sekretarz tomu: Łukasz Kaczmarek
____________________________
Spis treści
s. 7-14 Michał Kara Słowo wstępne
s. 15-24 Michał Kara Introduction
Gniezno – Góra Lecha (stanowiska 14 i 15)
s. 25-46 Tomasz Janiak Stanowiska 14 i 15 w Gnieźnie w świetle nowszych badań archeologicznych (zagadnienia wstępne)
s. 47-50 Tomasz Goslar Wyniki analiz radiowęglowych próbek archeologicznych ze stanowisk 14 i 15 w Gnieźnie
s. 51-77 Andrzej Sikorski Złote elementy stroju z grobów odkrytych w katedrze gnieźnieńskiej
s. 77-120 Wojciech Bartz Charakterystyka mineralogiczno-petrograficzna zapraw z wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Gnieźnie
s. 121-131 Joanna Koszałka Makroskopowe znaleziska roślinne z Góry Lecha w Gnieźnie, stanowiska 14 i 15
Gniezno – wyspa na jeziorze Świętym (stanowisko 22)
s. 131-146 Tomasz Sawicki Stanowisko 22 w Gnieźnie w świetle badań archeologicznych (zagadnienia wstępne)
s. 147-152 Tomasz Goslar Wyniki analiz radiowęglowych próbek archeologicznych ze stanowiska 22 w Gnieźnie
s. 153-252 Daniel Makowiecki Wyniki badań archeozoologicznych szczątków kostnych z wykopalisk w Gnieźnie, stanowisko 22
s. 253 Joanna Koszałka Materiał roślinny z wczesnośredniowiecznej osady na wyspie Jeziora Świętego w Gnieźnie, stanowisko 22
____________________________
Zamów publikację: t: 61 426 46 41 w. 210| e: sklep@muzeumgniezno.pl
Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia TUTAJCena
15,00