Zasoby symboliczne i struktury polityczne na peryferiach. Legitymizacja elit w Polsce i Norwegii, ok. 1000-1300

Zasoby symboliczne i struktury polityczne na peryferiach. Legitymizacja elit w Polsce i Norwegii, ok. 1000-1300
 


Nasze Muzeum, na zlecenie Uniwersytetu Warszawskiego, przygotowało i przeprowadziło w pierwszej połowie 2021 roku krótką kampanię popularyzującą projekt „Zasoby symboliczne i struktury polityczne na peryferiach. Legitymizacja elit w Polsce i Norwegii, ok. 1000-1300”.  Ten projekt badawczy, zaplanowany na lata 2020 – 2023 prowadzony jest przez interdyscyplinarny polsko-norweski zespół naukowy z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Oslo.  Realizacja projektu jest finansowana z funduszy norweskich w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki GRIEG (nr projektu 2019/34/H/HS3/00500). 
Więcej o samym projekcie tutaj.

Zrealizowaliśmy i opublikowaliśmy w mediach elektronicznych wypowiedzi badaczy zaangażowanych w prace projektowe. Te swoiste „miniwykłady” sygnalizują szeroką tematykę, prezentując tylko kilka z zagadnień symboliki władzy i znaczenia we wczesnośredniowiecznych społeczeństwach. Materiały dostępne są w języku polskim i angielskim. Są to:

Na naszym profilu FB zorganizowaliśmy spotkanie w formule pytań i odpowiedzi (QNA) z Grzegorzem Pacem z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wojtkiem Jezierskim z Uniwersytetu w Oslo. Podczas transmisji live pojawiło się wiele interesujących pytań i odpowiedzi (zapis spotkania dostępny tutaj). 

Zadbaliśmy także o szeroką publikację informacji o projekcie w serwisach internetowych, m.in. na portalu wczesnesredniowiecze.pl  W naszych działaniach popularyzatorskich wspierała nas Archeologia Żywa.